Tämä tila
on varattu
vastuulliselle
mainostajalle.

Kolmio

Milloin viimeksi mietit, minne mainosrahasi päätyvät?

Mainostamalla kotimaisessa uutismediassa tuet suomalaista työtä, luotettavaa ja riippumatonta uutistuotantoa ja journalismia.

Kärkimedia kartta

Kärkimedia = 32 markkina-alueidensa suurinta sanomalehteä.

Kärkimedia on markkina-alueidensa suurimpien sanomalehtien yhdessä omistama myynti- ja markkinointiorganisaatio.

Kärkimedian tehtävä on myydä, markkinoida ja kehittää koko sanomalehtimediaa.

Kärkimedia tarjoaa asiakkaalleen keskitetyn ja kustannustehokkaan tavan ostaa yhden tahon kautta valtakunnallinen tai osavaltakunnallinen sanomalehtimediakampanja monikanavaisesti.

Päivittäin kolme miljoonaa suomalaista lukee Kärkimedian sanomalehtiä joko painettuna tai digitaalisesti. Kärkimedia tavoittaa kuluttajat valtakunnallisesti sekä paikallisesti parhaiten – niin pääkaupunkiseudulla kuin maakunnissakin.

“Kun mainonnan investoinnit jäävät Suomeen, varmistetaan mediataloissa jatkossakin laadukas journalismi ja työpaikat”

Juuso Liljeroos

Toimitusjohtaja, Kärkimedia

Ulkomaisten toimijoiden osuudet kotimaisesta mediamarkkinasta kasvavat räjähdysmäisesti

Digitaalisessa mainonnassa kansainväliset jätit vievät jo leijonanosan kaikista mediapanostuksista. Sosiaaliseen mediaan ja hakukonemainontaan käytettiin 458 miljoonaa euroa vuonna 2022. Summa on yli 65 prosenttia koko verkkomainonnan määrästä. Kasvutahti on ollut räjähdysmäinen.

Vuodesta 2017 ulkomaiset toimijat ovat kasvattaneet osuuksiaan suomalaisesta mediarahasta peräti 152 prosenttia. Kotimaisten toimijoiden hyvä kasvuvauhti kalpenee tämän rinnalla, niissä kasvu on ollut 28 prosenttia. Vuonna 2022 Suomessa yritykset panostivat sosiaalisen median mainontaan ja hakukonemainontaan jopa 2,5-kertaisen määrän verrattuna vuoteen 2017. Muutos viidessä vuodessa on radikaali.

Vuonna 2022 kotimaisten sanoma- ja kaupunkilehtien digitaalisiin palveluihin käytettiin mainoseuroja 113 miljoonaa, sosiaaliseen mediaan 227 miljoonaa ja hakukonemainontaan 231 miljoonaa.

Digimainonnan ja -markkinoinnin yhteisö IAB Finland on tutkinut ohjelmallisen ostamisen tilannetta ja näkymiä Suomessa lokakuussa 2023. Vaikka suomalaisten (ohjelmallisen) digimainonnan ostajien mielestä vastuullisuus on tärkeä asia, painottuu se vahvasti esim. tietoturvaan ja yksityisyyden suojaan (76 %), datan vastuulliseen käyttöön tai bränditurvallisuuteen. Kotimaisuus ei noussut ostopuolella tärkeimpien joukkoon.

Tutkimuksen mukaan vain 14 prosenttia mainostajista pitää kotimaisiin julkaisijoihin/toimijoihin panostamista tärkeänä tekijänä ohjelmallisessa ostamisessa tai digimainonnassa ylipäätään. Mediatoimistoistakin vain 26 prosenttia nosti kotimaiset julkaisijat vastuullisuuden tärkeimpien osa-alueiden joukkoon.

Digitaalisen mainonnan vastuullisuudessa keskustelu on vasta alkanut.

Jokainen mainostilan ostaja voi ostopäätöksellään edistää tai heikentää edustamansa yrityksen vastuullisuutta.

Suomalaisen Työn Liitto
Suomen Journalistiliitto
Uutismedian liitto

Onneksi meillä on kotimainen media

Katri Viippola

“Kotimaisen median puolustaminen ei tapahdu vain yksittäisillä kampanjoilla”

Katri Viippola
Toimitusjohtaja, Suomalaisen työn liitto
Hanne Aho

“Jokainen mainoseuro suomalaiselle medialle on euro kansalaisen tiedon­saannille”

Hanne Aho
Puheenjohtaja, Suomen Journalistiliitto
Sirpa Kirjonen

“Investoinnit kotimaiseen mediaan edistävät yritysten ja yhteis­kuntamme hyvinvointia”

Sirpa Kirjonen
Markkinointi- ja tutkimusjohtaja, Uutismedian liitto
Logot

Suomalaisille tärkeät asiat ja uutiset kerrotaan sanomalehdissä

3,2 miljoonaa suomalaista pitää sanomalehteä itselleen tärkeänä

Jopa 92 prosentille väestöstä sanomalehti on väylä saada tietoa paikallisista asioista ja tapahtumista.

Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta kokee sanomalehtien kokoavan yhteen tärkeimmät uutiset ja puheenaiheet. Kansallisen mediatutkimuksen (2023) mukaan 86 prosenttia suomalaisista pitää sanomalehtiä luotettavina. Sanomalehdet tarjoavat paitsi syvempää taustatietoa uutisille ja ajankohtaisille asioille, myös mielenkiintoisia juttuja eri teemoista ja ihmisistä.

Mainontaan suhtaudutaan myönteisimmin painetussa lehdessä

Mainontaan suhtaudutaan myönteisimmin painetussa lehdessä. Kansallisen mediatutkimuksen tulosten perusteella 77 prosenttia väestöstä suhtautuu mainontaan sanomalehdissä myönteisesti.

2 500 000 suomalaista kokee saavansa sanomalehdistä ideoita lähteä ostoksille tai tapahtumiin sekä tietoa ostopaikan valintaan ja oston tueksi.

Mainonta uutismediassa on tehokasta

Mediatoimisto Dagmarin toteuttamien ekonometristen mallinnusten perusteella markkinoinnin kokonaistehokkuus on parempi, kun sanomalehti (painettu ja digitaalinen) on mukana kampanjassa.

Dagmarin mallinnuksissa mainonta sanomalehdissä on tuonut lisämyyntiä enemmän kuin mikään muu media vuosien 2018–2022 aikana. Sanomalehtien tuottaman lisämyynnin osuus on ollut 7,2 prosenttia. Vastaavana aikana hakukonemainonnan tuottaman lisämyynnin osuus on ollut 3,9 prosenttia ja Metan 3,5 prosenttia.

Mainonta sanomalehdissä on tuottanut toiseksi eniten verkkosivuliikennettä hakukonemainonnan jälkeen.

Pidä brändisi kotimaisen median puolella

Tehdään yhdessä vastuullista mainontaa.
Ollaan yhteyksissä!

Löydät meidät täältä